Актуелности

Семинар: Унапређење производње и пласмана сира у Војводини

П О З И В Н И Ц А

 

Поштовани, имам изузетну част и задовољство да Вас позовем на еду­ка­тивни се­минар: Унапређење производње и пласмана сира у Војводини. Се­минар се ор­ганизује у скло­пу про­је­кта ко­ји је фи­нансиран од стра­не По­кра­јинског се­кре­­та­ри­јата за пољопривреду, водо­при­вре­ду и шу­ма­рство.

Семинар ће се одржати 23 НОВЕМБРА (петак) у 10 часова у Новом Саду на Пољопривредном факултету у сали број 1 (приземље). Детаљан план се­минара дат је у при­логу овог дописа.

После семинара биће организован коктел и дегустација сира.

 

У очекивању Вашег доласка срдачно Вас поздрављамо.

 

Нови Сад, новембар, 2018. г.

У име организатора:

Проф. др Бранислав Влаховић

Пољопривредни факултет, Нови Сад

mail: vlahovic@polj.un.ac.rs

Документ у прилогу: 
AttachmentSize
PDF icon POZIVNICA ZA GOSTE.pdf185.95 KB
PDF icon PUBLIKACIJA SIR.pdf5.19 MB
PDF icon SATNICA.pdf131.24 KB
Категорија: 
Serbian

Pages