Курсеви за пољопривредне саветнике

Kursevi za poljoprivredne savetnike, nastavnike u poljoprivrednim srednjim školama i sve ostale koji žele da prošire svoje znanje:

 

Naziv kursa

Agroekološki koncepti održive poljoprivrede

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Srđan Šeremešić

 

Naziv kursa

SAVREMENI SORTIMENT VINOVE LOZE

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

OGLEDNO DOBRO ZA VINOGRADARSTVO, Karlovačkih Đaka 35, Sremski Karlovci

 

Ime predavača

Dragoslav Ivanišević

 

Naziv kursa

Sušenje voća

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Ivan Pavkov

 

Naziv kursa

BERBA I ČUVANJE VOĆA

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Nenad Magazin

 

Naziv kursa

Navodnjavanje kap po kap - izbor i projektovanje sistema

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Novi Sad

 

Ime predavača

Ondrej Ponjičan

 

Naziv kursa

Primenjena veterinarska epidemiologija

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Kombinovan

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

Ime predavača

Aleksandar Potkonjak

 

Naziv kursa

VETERINARSKA ANESTEZIOLOGIJA I ANALGEZIJA

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Novi Sad, Poljoprivredni fakultet

 

Ime predavača

Bojan Toholj

 

Naziv kursa

Invazivne kororvske vrste

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Novi Sad, Poljoprivredni fakultet

 

Ime predavača

Bojan Konstantinović

 

Naziv kursa

Biljke - bioindikatori uslova staništa

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 

Ime predavača

Branka Ljevnaić-Mašić

 

Naziv kursa

STRES I NJEGOV ZNAČAJ U SAVREMENOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Kombinovan

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

Ime predavača

Dragan Žikić

 

Naziv kursa

Vodni režim biljaka - teorijske i praktične osnove

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 

Ime predavača

Marina Putnik-Delić

 

Naziv kursa

ORGANSKA PROIZVODNJA U ŽIVINARSTVU

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

KOMBINOVAN

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Mirjana Đukić Stojčić, Lidija Perić

 

Naziv kursa

Vremenski derivati i upravljanje rizikom u poljoprivredi

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Todor Marković

 

Naziv kursa

Interakcija herbicida i biljaka

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Maja Meseldžija

 

Naziv kursa

Osnove pčelarstva

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Ivan Pihler

 

Naziv kursa

Tehnologija pčelarske proizvodnje

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Ivan Pihler

 

Naziv kursa

Osnove geografskih informacionih sistema

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Pavel Benka, Atila Bezdan

 

Naziv kursa

Modeliranje kvaliteta površinskih voda, transport i transformacije zagađenja

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Jasna Grabić

 

Naziv kursa

Prečišćavanje otpadnih voda sistemom mokrih polja: funkcionisanje i osnove projektovanja

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Jasna Grabić

 

Naziv kursa

Daljinska detekcija u poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Kombinovan

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Atila Bezdan i Pavel Benka

 

Naziv kursa

Projektovanje sistema za navodnjavanje

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Kombinovan

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Atila Bezdan, Milica Vranešević i Boško Blagojević

 

Naziv kursa

Projektovanje drenažnih sistema

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Kombinovan

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Atila Bezdan, Milica Vranešević i Boško Blagojević

 

Naziv kursa

Zaštita voda

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Kombinovan

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Boško Blagojević i Milica Vranešević

 

Naziv kursa

Snabdevanje vodom

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Kombinovan

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Boško Blagojević i Milica Vranešević

 

Naziv kursa

Višekriterijumske prostorne analize u poljoprivredi i vodoprivredi - metodologija sa primerima iz prakse

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Kombinovan

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Boško Blagojević, Atila Bezdan, Pavel Benka i Milica Vranešević

 

Naziv kursa

Ocena kvaliteta vode za navodnjavanje

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Milica Vranešević i Boško Blagojević

 

 

Naziv kursa

Biodrenaža

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Milica Vranešević i Atila Bezdan

 

Naziv kursa

Održive melioracije

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Atila Bezdan, Milica Vranešević i Boško Blagojević

 

Naziv kursa

Crpne stanice na melioracionim sistemima

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Klasičan (konvencionalan)

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Milica Vranešević i Atila Bezdan

 

Naziv kursa

Rekultivacija zemljišta

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Kombinovan

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Atila Bezdan

 

Naziv kursa

Procena rizika od poljoprivredne suše

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Kombinovan

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Atila Bezdan

 

 

Naziv kursa

Hidrauličko modeliranje otvorenih vodotokova (HEC-RAS)

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Kombinovan

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Atila Bezdan i Atila Salvai

 

Naziv kursa

Matematički modeli kvaliteta vodotokova

Tip kursa [Klasičan (konvencionalan)/On-lajn (e-learning)/Kombinovan]

Kombinovan

Mesto održavanja kursa

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Ime predavača

Atila Bezdan i Atila Salvai

 

 

Serbian