iznajmljivanje autobusa sa vozačem za vanlinijski prevoz

Poljoprivredni fakultet iznajmljuje autobus sa vozačem za vanlinijski prevoz za dane vikenda (petak, subota,nedelja) na teritoriji Republike Srbije. Minimalna cena po km iznosi 30 dinara bez PDV-a. Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama u pisarnicu fakulteta, Novi Sad, Trg D. Obradovića br. 8 najkasnije do 27.10. 2016. godine. Sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen ugovor. Fakultet može u svakom trenutku da odustane od zaključenja ugovora bez obrazloženja.