Иван И. Пихлер || Ivan I. Pihler

Контакт: 

ipihler@gmail.com
тел.: +381-21-485-33-25

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 1044
Департман за сточарство: