Марија Ф. Згомба

Контакт: 

mzgomba@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-450-809; Фаx.: +381-21-450-809;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 1094
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: