Међународни скуп " CEI - Workshop How to mitigate agricultural droughts impact in the CEI countries? (AgriDro)"

Workshop How to mitigate agricultural droughts impact in the CEI countries? (AgriDro)
 
Радионица под називом " How to mitigate agricultural droughts impact in the CEI countries? (AgriDro)", коју финансира фондација ЦЕИ (Централно европска иницијатива) са седиштем у Трсту (Италија), одржаће се 22. новембра 2019. на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду у организацији Департмана за уређење вода. Су-организатор радионице је Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине из Новог Сада, а скуп је финансијски подржао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АПВ.  Потврђено је учешће више од  40 учесника из 12 земаља чланица ЦЕИ. Предавачи су експерти истраживачи из универзитетских и научних институција из Словеније, Мађарске, Италије и Србије.

The Workshop How to mitigate agricultural droughts impact in the CEI countries? (AgriDro), funded by Central European Initiative (CEI) with headquarters in Trieste (Italy), and organized by the Department of Water Management, will take place at the University of Novi Sad - Faculty of Agriculture in Novi Sad on 22nd of November 2019.  In total, more than 40 participants from 12 CEI countries will participate in this event. The speakers will be experts from Slovenia, Hungary, Italy and Serbia. Co-organizer of the workshop is the Public Water Management Co. Vode Vojvodine from Novi Sad (Serbia). Workshop is financially supported by the Provincial Secretariat for Agriculture, Forestry and Water Management, Autonomous Province of Vojvodina, Sebia.

Документ у прилогу: 
AttachmentSize
PDF icon FINAL WORKSHOP PROGRAM_AgriDro.pdf315.7 KB
Serbian