ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

Студијски програм Ветеринарска медицина , Наставни план, 2008.

Гопдина студија Ред. број Назив предмета

Семестар

Недељни фонд часова активне наставе

ЕСПБ

Предавања

Студијски истраж. рад

ПРВА

1.

 

2.

3.

4.

Методе научног рада

Изборни предмет 1

Изборни предмет 2

Докторска дисертација- избор теме

I

3

4

4

0

2

2

2

3

5

10

10

5

Укупно за семестар  

11

9

30

5.

 

-

6.

7.

8.

-

Етика и добробит експерименталног рада у ветеринарској медицини

Изборни предмет 3

Изборни предмет 4

Истраживачки рад за избор теме и преглед литературе

II

-

3

4

4

-

0

-

2

2

2

-

3

-

5

10

10

-

5

Укупно за семестар  

11

9

30

Укупно часва активне настеве на години студија  

22

18

60

ДРУГА

 

Изборни предмет 5

Изборни предмет 6

Истраживање теме

Израда и објављивање првог научног рада

III

4

4

0

0

2

2

8

0

10

10

5

5

Укупно за семестар  

8

12

30

 

Истраживачки рад за израду докторске дисертације

Израда и објављивање другог научног рада

IV

-

0

0

-

20

0

-

25

5

Укупно за семестар  

0

20

30

Укупно часва активне настеве на години студија  

8

32

60

ТРЕЋА

 

Истраживачки рад за обраду података докторске дисертације

Писање докторске дисертације (обрада података докторске дисертације)

Израда и објављивање трећег научног рада

V

-

0

-

0

0

-

20

-

0

0

-

10

-

10

10

Укупно за семестар  

0

20

30

 

Истраживачки рад за обраду података докторске дисертације

Одбрана докторске дисертације

VI

-

0

0

-

20

0

-

10

20

Укупно за семестар  

0

20

30

Укупно часва активне настеве на години студија  

0

40

60

Укупно часова активне наставе/бодова  

30

90

180

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

1. Абдоминална хирургија великих животиња

2. Биолошки ефекти и заштита од јонизујућих зрачења

3. Болести дивљачи

4. Болести живине

5. Болести животиња у зоовртовима

Изборни предмет 2

1. Болести прасади у интензивном гајењу свиња

2. Вакцинологија

3. Ветеринарска епидемиологија

4. Вирусологија

5. Зоонозе карнивора

II

Изборни предмет 3

1. Имунитет и инфекција

2. Имунитет фетуса и новорођених животиња

3. Имунолошке методе дијагностике

4. Инфективне болести животиња

5. Клиничка дијагностика болести свиња

Изборни предмет 4

1. Клиничка физиологија месоједа

2. Клиничка физиологија преживара

3. Клиничка физиологија птица

4. Клиничка физиологија свиња

5. Клиничка ветеринарска фармакологија

III

Изборни предмет 5

1. Менаџмент алиментарних микробиолошких ризика

2. Методи микробиолошке дијагностике бактерија, рикеција и хламидија

3. Обољења локомоторног система домаћих животиња

4. Оцена ризика од алиментарних микробиолошких хазарда

5. Паразитске болести риба

Изборни предмет 6

1. Поремећаји метаболизма преживара

2. Превентива и сузбијање маститиса преживара

3. Радијационо-хигијенска контрола и заштита циклуса анималне производње

4. Специјална хирургија паса и мачака

5. Узгојне болести риба

Serbian
Студијски програми: