ГАЈЕЊЕ ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Студијски програм Гајење воћака и винове лозе- Воћарство , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Производња репродукционог садног материјала
Органогенеза воћака и винове лозе
Принципи и методи оплемењивања воћака
Радна пракса
Изборни предмет

И

ОЗ
ОЗ
ОМ
ОЗ
ИБ

4
4
3
-
2

3
2
2
-
2

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
3
-

7
7
6
3
7

Укупно за семестар

-

-

13

9

-

-

3

30

6. 
7.

Теоријске и експерименталне подлоге дипломског рада
Израда дипломског рада

ИИ

СИР
СИР

-
-

-
-

17
-

-
-

-
-

10
30

Укупно за семестар

-

-

-

-

-

 

-

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

195

135

255

 

45

60

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет

  1. Јабочасте воћне врсте

  2. Коштичаве воћне врсте

  3. Језграсто воће

  4. Јагодичасто воће

Студијски програм Гајење воћака и винове лозе- Виноградарство , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Производња репродукционог садног материјала
Органогенеза воћака и винове лозе
Пројектовање винограда
Радна пракса
Изборни предмет

I

ОЗ
ОЗ
ОМ
ОЗ
ИБ

4
4
3
-
2

3
2
2
-
2

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
3
-

7
7
6
3
7

Укупно за семестар

-

-

13

9

-

-

3

30

6. 
7.

Теоријске и експерименталне подлоге дипломског рада
Израда дипломског рада

II

СИР
СИР

-
-

-
-

17
-

-
-

-
-

10
30

Укупно за семестар

-

-

-

-

-

 

-

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

195

135

255

 

45

60

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет

  1. Примарна прерада грожђа

  2. Сортана агротехника

  3. Еколошка производња грожђа и вина

Serbian