ГАЈЕЊЕ ЊИВСКИХ БИЉАКА

Студијски програм Гајење њивских биљака- гајење ратарских биљака , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Агроекологија и заштита агроекосистема
Земљиште и биља
Гајење жита и зрнених махуњача
Гајење индустријских биљака
Изборни предмет 1

I


ОЗ
ОМ
ОМ
ИБЗ

3
4
3
3
2

1
2
1
1
2

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

 

 

15

7

-

-

-

30

6. 
7. 
8.

Стручна пракса (45 часова)
Теоријске и експер. основе дипл. рада
Израда дипломског рада

II

ИБЗ
ИБЗ
ОЗ

-
-
-

-
-
-

-
20
-

-
-
-

3
-
-

3
7
20

Укупно за семестар

 

 

-

-

20

-

3

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

225

105

30

-

45

60

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

 1. Гајење лековитих, ароматичних и зачинских биљака
 2. Системи интегралне заштите поврћа
 3. Спремање и конзервисање кабасте сточне хране
 4. Техника наводњавања
 5. Основе моделирања биљне производње

Студијски програм Гајење њивских биљака- гајење повртарских биљака, Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Агроекологија и заштита агроекосистема
Земљиште и биља
Производња поврћа на отвореном простору
Производња поврћа у заштићеном простору
Изборни предмет 1

I


ОЗ
ОМ
ОМ
ИБЗ

3
4
3
3
2

1
2
1
1
2

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

 

 

15

7

-

-

-

30

6. 
7. 
8.

Стручна пракса (45 часова)
Теоријске и експер. основе дипл. рада
Израда дипломског рада

II

ИБЗ
ИБЗ
ОЗ

-
-
-

-
-
-

-
20
-

-
-
-

3
-
-

3
7
20

Укупно за семестар

 

 

-

-

20

-

3

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

225

105

300

-

45

60

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

 1. Гајење лековитих, ароматичних и зачинских биљака

 2. Системи интегралне заштите поврћа

 3. Спремање и конзервисање кабасте сточне хране

 4. Техника наводњавања

 5. Основе моделирања биљне производње

Студијски програм Гајење њивских биљака- гајење крмних биљака, Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Агроекологија и заштита агроекосистема
Земљиште и биља
гајење ораничних крмних биљака
Ливадарство и пашњаштво
Иборни предмет 1

I


ОЗ
ОМ
ОМ
ИБЗ

3
4
3
3
2

1
2
1
1
2

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

 

 

15

7

-

-

-

30

6. 
7. 
8.

Стручна пракса (45 часова)
Теоријске и експер. основе дипл. рада
Израда дипломског рада

II

ИБЗ
ИБЗ
ОЗ

-
-
-

-
-
-

-
20
-

-
-
-

3
-
-

3
7
20

Укупно за семестар

 

 

-

-

20

-

3

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

225

105

300

-

45

60

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

 1. Гајење лековитих, ароматичних и зачинских биљака

 2. Системи интегралне заштите поврћа

 3. Спремање и конзервисање кабасте сточне хране

 4. Техника наводњавања

 5. Основе моделирања биљне производње

Студијски програм Гајење њивских биљака- наводњавање пољопривредних усева, Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Агроекологија и заштита агроекосистема
Земљиште и биља
Наводњавање гајених биљака
Принципи наводњавања
Изборни предмет 1

I


ОЗ
ОМ
ОМ
ИБЗ

3
4
3
3
2

1
2
1
1
2

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

 

 

15

7

-

-

-

30

6. 
7. 
8.

Стручна пракса (45 часова)
Теоријске и експер. основе дипл. рада
Израда дипломског рада

II

ИБЗ
ИБЗ
ОЗ

-
-
-

-
-
-

-
20
-

-
-
-

3
-
-

3
7
20

Укупно за семестар

 

 

-

-

20

-

3

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

225

105

300

-

45

60

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

 1. Гајење лековитих, ароматичних и зачинских биљака

 2. Системи интегралне заштите поврћа

 3. Спремање и конзервисање кабасте сточне хране

 4. Техника наводњавања

 5. Основе моделирања биљне производње

Serbian