ФИТОМЕДИЦИНА

Студијски програм Фитомедицина-Eнтомологија , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Фитомедицина 1
Фитомедицина 2
Ентомологија 1
Ентомологија 2
Изборни предмет

I


ОЗ
ОМ
ОМ
ИБЗ

3
3
3
3
3

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3
3
3
3
3

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

 

 

15

 

-

15

-

30

6. 
7. 
8.

Примењена истраживања
Стручна пракса (40 часова годишње)
Израда дипломског рада

II

ИБЗ
ОЗ
ИБЗ

-
-
-

-
-
-

10
-

-
-
-

-
40
150

7
3
20

Укупно за семестар

 

 

-

-

10

-

-

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

225

-

150

225

190

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет

1. Екологија и заштита животне средине

2. Ентомологија 1

3. Ентомологија 2

4. Посебне групе животиња

5. Прогноза појаве штеточина, болести и корова

6. Посебна фитопатологија 1

7. Посебна фитопатологија 2

8. Фитофармација 1

9. Фитофармација 2

10. Херболохија 1

11. Хербологија 2

 

 

 

Студијски програм Фитомедицина-пољопривредна, ветеринарска и медицинска зоологија , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Фитомедицина 1
Фитомедицина 2
Екологија и заштита животне средине
Посебне групе животиња
Изборни предмет

I


ОЗ
ОМ
ОМ
ИБЗ

3
3
3
3
3

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3
3
3
3
3

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

 

 

15

 

-

15

-

30

6. 
7. 
8.

Примењена истраживања
Стручна пракса (40 часова годишње)
Израда дипломског рада

II

ИБЗ
ОЗ
ИБЗ

-
-
-

-
-
-

10
-

-
-
-

-
40
150

7
3
20

Укупно за семестар

 

 

-

-

10

-

190

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

225

-

150

225

190

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет

1. Екологија и заштита животне средине

2. Ентомологија 1

3. Ентомологија 2

4. Посебне групе животиња

5. Прогноза појаве штеточина, болести и корова

6. Посебна фитопатологија 1

7. Посебна фитопатологија 2

8. Фитофармација 1

9. Фитофармација 2

10. Херболохија 1

11. Хербологија 2

 

Студијски програм Фитомедицина-Фитопатологија , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Фитомедицина 1
Фитомедицина 2
Посебна фитопатологија 1
Посебна фитопатологија 2
Изборни предмет

I


ОЗ
ОМ
ОМ
ИБЗ

3
3
3
3
3

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3
3
3
3
3

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

 

 

15

 

-

15

-

30

6. 
7. 
8.

Примењена истраживања
Стручна пракса (40 часова годишње)
Израда дипломског рада

II

ИБЗ
ОЗ
ИБЗ

-
-
-

-
-
-

10
-

-
-
-

-
40
150

7
3
20

Укупно за семестар

-

-

-

-

10

-

190

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

225

-

150

225

190

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет

1. Екологија и заштита животне средине

2. Ентомологија 1

3. Ентомологија 2

4. Посебне групе животиња

5. Прогноза појаве штеточина, болести и корова

6. Посебна фитопатологија 1

7. Посебна фитопатологија 2

8. Фитофармација 1

9. Фитофармација 2

10 Херболохија 1

11.Хербологија 2

 

Студијски програм Фитомедицина-Фитофармација , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Фитомедицина 1
Фитомедицина 2
Ефитофармација 1
Фитофармација 2
Изборни предмет

I


ОЗ
ОМ
ОМ
ИБЗ

3
3
3
3
3

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3
3
3
3
3

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

 

 

15

 

-

15

-

30

6. 
7. 
8.

Примењена истраживања
Стручна пракса (40 часова годишње)
Израда дипломског рада

II

ИБЗ
ОЗ
ИБЗ

-
-
-

-
-
-

10
-

-
-
-

-
40
150

7
3
20

Укупно за семестар

 

 

-

-

10

-

190

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

225

-

150

225

190

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет

1. Екологија и заштита животне средине

2. Ентомологија 1

3. Ентомологија 2

4. Посебне групе животиња

5. Прогноза појаве штеточина, болести и корова

6. Посебна фитопатологија 1

7. Посебна фитопатологија 2

8. Фитофармација 1

9. Фитофармација 2

10. Херболохија 1

11. Хербологија 2

 

 

 

Студијски програм Фитомедицина-Хербологија , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Фитомедицина 1
Фитомедицина 2
Хербологија 1
Хербологија 2
Изборни предмет

I


ОЗ
ОМ
ОМ
ИБЗ

3
3
3
3
3

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3
3
3
3
3

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

 

 

15

 

-

15

-

30

6. 
7. 
8.

Примењена истраживања
Стручна пракса (40 часова годишње)
Израда дипломског рада

II

ИБЗ
ОЗ
ИБЗ

-
-
-

-
-
-

10
-

-
-
-

-
40
150

7
3
20

Укупно за семестар

 

 

-

-

10

-

190

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

225

-

150

225

190

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет

1. Екологија и заштита животне средине

2. Ентомологија 1

3. Ентомологија 2

4. Посебне групе животиња

5. Прогноза појаве штеточина, болести и корова

6. Посебна фитопатологија 1

7. Посебна фитопатологија 2

8. Фитофармација 1

9. Фитофармација 2

10. Херболохија 1

11. Хербологија 2

 

Serbian