ХОРТИКУЛТУРА

Студијски програм Хортикултура , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.
6.

Дизајн у хортикултури
Ревитализација зелених површина
Производња украсног садног материјала посебних намена
Радна пракса
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2

I

О
О
О
ИБ
ИБ
ИБ

1
1
1
-
2
2

2
2
2
-
2
2

2
2
2
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
3

-

5
5
5
3
6
6

Укупно за семестар

-

-

7

10

6

-

3

30

6. 
7.

Теоријске и експерименталне подлоге дипломског рада
Израда дипломског рада

II

О
О

-
-

-
-

15
-

-
-

-
-

15
15

Укупно за семестар

-

-

-

-

15

-

-

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

105

150

315

-

45

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет

1. Биотехнологија у заштити животне средине

2. Принципи органске биљне производње

3. Генетички ресурси и биодиверзитет

4. Травњаци посебних намена

Serbian