МЕНАЏМЕНТ ВОДА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Основне информације о програму

Студијски програм Менаџмент вода у пољопривреди, Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3.

Принципи коришћења вода у пољопривреди
Савремена системска анализа водних ресурса
Изборни предмет 1

I

О
О
ИБ

3
3
3

3
3
3

-
-
-

-
-
-

-
-
-

7
7
6

Укупно за семестар

-

-

9

9

-

-

-

20

6. 
7.

Наводњавање и одводњавање на парцелама
Сарадња са меџународним водама
Изборни предмет 2
Израда дипломског рада

II

О
О
ИБ
ИБ

3
3
3
-

3
3
3
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

7
7
6
20

Укупно за семестар

-

-

9

9

-

-

-

40

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

270

270

-

-

-

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

1. Економика водних ресурса

2. Процена утицаја мелиорација на животну средину

3. Доношење одлуке о водопривреди

4. Планирање у условима неизвесности

II

Изборни предмет 2

1. Примењена хидраулика и хидрологија

2. ГИС и хидроинформатика

3. Управљање наносом

Serbian