ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА

Студијски програм Органска пољопривреда, Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Глобалне промене животене средине и одрживо коришћење природних ресурса
Системи одрживе пољопривреде
Плодност земљишта и ђубрење у органској производњи
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2

I

0
О
О
ИБ
ИБ

4
3
3
2
2

-
1
1
2
2

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

 

 

14

6

-

-

-

30

6. 
7. 
8.

Стручна пракса (45 часова)
Теоријске и експер. основе дипл. рада
Израда дипломског рада

II

ИБ
ИБ
ОЗ

-
-
-

-
-
-

-
20
-

-
-
-

3
-
-

3
7
20

Укупно за семестар

 

 

-

-

20

-

3

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

210

90

300

-

45

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

  1. Међуусеви о органској пољопривреди

  2. Економски аспекти органске производње

 

Изборни предмет 2

  1. Органска сточарска производња

  2. Коришћење генетичких ресурса

Serbian