ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА

Студијски програм Пољопривредна техника , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Биоинжењерство
Механизација одрживе пољопривреде
Експериментални рад 1
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2

I

О
О
О
ИБ
ИБ

4
4
-
2
2

2
2
-
2
2

-
-
6
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

-

-

12

8

6

-

-

30

6. 
7.
8.
9.
10.

Експериментални рад 2
Изборни предмет 3
Стручана пракса
Теоријске и експерименталне подлоге дипломског рада
Израда дипломског рада

II

О
ИБ
О
ИБ
ИБ

-
2
-
-
-

-
2
-
-
-

4
-
-
10
-

-
-
-
-

-
-
50
-
150

4
6
3
10
10

Укупно за семестар

-

-

2

2

14

-

200

33

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

210

150

300

-

200

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

1. Механизација за еколошку производњу ратарских култура

2. Испитивање машина

3. Уравнотежење елемената и механизама пољопривредних машина

4. Развој и коришћење погонских мапина и трактора

5. Експлоатација и апликација технике биљне производње

Изборни предмет 2

1. Операциона истраживања

2. Микроклимат у сточарству

3. Инжењеринг у пејзажној архитектури

4. Самоградња опреме и објеката на пољопривредним газдинствима

5. Уређаји и опрема за хлађење

II

Изборни предмет 3

1. Механизација еколошке производње воћа и грожђа

2. Машине и уређаји за контролисану апликацију пестицида

3.Пројектовање система одржавања исправности пољопривредне технике

4. Испитивање погонских машина и трактора

5. Енглески језик

Serbian