СТОЧАРСТВО

Студијски програм Сточарство , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Земљиште и биљака
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4

I

0
ИБ
ИБ
ИБ
ИБ

4
2
2
2
2

2
2
2
2
2

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

 

 

12

10

-

-

-

30

6. 
7. 
8.

Стручна пракса (45 часова)
Теоријске и експерименталне основе дипломског рада
Израда дипломског рада

II

ИБ
ИБ
ОЗ

-
-
-

-
-
-

-
20
-

-
-
-

3
-
-

3
7
20

Укупно за семестар

 

 

-

-

20

-

3

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

180

150

300

-

45

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет

 1. Аутохтоно сирарство
 2. Пројектовање у млекарству
 3. Биотехнологија репродукције домаћих сисара
 4. Менаџмент у свињарству
 5. Системи држања у свињарству и пројектовање фарми
 6. Системи држања у говедарству и пројектовање фарми
 7. Системи држања у живинарству и пројектовање фарми
 8. Ембриологија и инкубација у живинарству
 9. Ситне и украсне животиње
 10. Системи држања у овчарству и козарству и пројектовање фарми
 11. Менаџмент у овчарству
 12. Физиологија дивљачи
 13. Исхрана и гајење дивљачи
 14. Морфологија и физиологија живине
 15. Контаминенти животне средине
 16. Физиологија исхране животиња
 17. Екологија акватичних екосистема
 18. Биотехнологија у исхрани непреживара
 19. Пројектовање у аквакултури
 20. Генетика и биотехнологија у сточарству
 21. Теоријa оплемењивања и понашања животиња
 22. Индустријска производња хране за животиње
 23. Контрола квалитета сточне хране
 24. Биотехнологија у исхрани говеда
 25. Примена математичких модела у исхрани животиња
Serbian