УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА

Студијски програм 
УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Одрживе мелиорације
Квалитет вода
Менаџмент водних ресурса
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2

I

О
О
О
ИБ
ИБ

3
3
3
-
2
2

2
2
2
-
2
2

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
3

-

6
6
6
6
6
6

Укупно за семестар

-

-

13

10

-

-

3

30

6. 
7.

Стручна пракса
Теоријске и експерименталне подлоге дипломског рада
Израда дипломског рада

II

О
О
О

-
-

-
-

20
-
10

-
-

-
-

3
7
20

Укупно за семестар

-

-

-

-

30

-

-

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

195

150

450

-

45

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

  1. Анализа утицаја на животну средину
  2. Конзервација земљишта и вода
  3. Рекултивација земљишта
  4. Дренажа земљишта
  5. Хидрогеолошки параметри

Изборни предмет 2

  1. Самопречишћавање водотока
  2. Напредни методи операционих истраживања
  3. Системи за подршку одлучивању
  4. Примена географско информационог система у уређењу, коришћењу и заштити вода
Serbian