ЗЕМЉИШТЕ И ИСХРАНА БИЉАКА

Студијски програм Земљиште и исхрана биљака , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Земљиште и биљака
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4

I

0
ИБ
ИБ
ИБ
ИБ

4
2
2
2
2

2
2
2
2
2

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6
6
6
6
6

Укупно за семестар

 

 

12

10

-

-

-

30

6. 
7. 
8.

Стручна пракса (45 часова)
Теоријске и експерименталне основе дипломског рада
Израда дипломског рада

II

ИБ
ИБ
ОЗ

-
-
-

-
-
-

-
20
-

-
-
-

3
-
-

3
7
20

Укупно за семестар

 

 

-

-

20

-

3

30

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

180

150

300

-

45

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

  1. Агроекологија
  2. Генеза и класификација земљишта
  3. Исхрана биљака

Изборни предмет 2

  1. Екофизиологија биљака
  2. Циклус хранива и животна средина
  3. Плодност земљишта и ђубрење у органској производњи

Изборни предмет 3

  1. Производња и примена биопрепарата
  2. Деградација, рекултивација и биоремедијација земљишта
  3. Плодност земљишта и примена ђубрива
Serbian