АГРОЕКОНОМСКИ

Студијски програм Агроекономски , Наставни план, 2014.

 

Шифра предмета

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

СИР

ДОН

 

 

Предмети изборног блока 1 (први семестар) / бира се један предмет

1

 

Изборни предмет

1

ИБ

2

2

 

 

 

6

Предмети изборног блока 2 (први семестар) / бира се један предмет

2

 

Изборни предмет

1

ИБ

2

2

 

 

 

6

Предмети изборног блока 3 (први семестар) / бира се један предмет

3

 

Изборни предмет

1

ИБ

2

2

 

 

 

6

Предмети изборног блока 4 (први семестар) / бира се један предмет

4

 

Изборни предмет

1

ИБ

2

2

 

 

 

6

*

3МАЕ1О01

Теоријске основе мастер рада

1

О

 

 

 

 

8

6

 

 

Укупно први семестар

 

 

8

8

 

 

8

30

Предмети изборног блока 5 (други семестар) / бира се један предмет

5

 

Изборни предмет

2

ИБ

2

2

 

 

 

6

Предмети изборног блока 6 (други семестар) / бира се један предмет

6

 

Изборни предмет

2

ИБ

2

2

 

 

 

6

*

3МАЕ2О02

Израда завршног мастер рада

2

О

 

 

 

 

12

18

 

 

Укупно други семестар

 

 

4

4

 

 

12

30

 

 

Укупно часова активне наставе на години студија

 

 

12

12

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно ЕСПБ

60

Изборни предмети

 

Ш

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

Предмети изборног блока 1 / први семестар

1

3МАЕ1И03

Агробизнис менаџмент

 

И

2

2

 

 

6

2

3МАЕ1И04

Економика водних ресурса

 

И

2

2

 

 

6

3

3МАЕ1И05

Социологија руралног развоја

 

И

2

2

 

 

6

4

3МАЕ1И06

Информационе технологије у агробизнису

 

И

2

2

 

 

6

5

3МАЕ1И07

Аграрна економија

 

И

2

2

 

 

6

Предмети изборног блока 2 / први семестар

1

3МАЕ1И08

Финансирање инвестиција у пољопривреди

 

И

2

2

 

 

6

2

3МАЕ1И09

Менаџмент људских ресурса

 

И

2

2

 

 

6

3

3МАЕ1И10

Економија

 

И

2

2

 

 

6

4

3МАЕ1И11

Аграрна политика ЕУ

 

И

2

2

 

 

6

5

3МАЕ1И12

Пословни енглески језик

 

И

2

2

 

 

6

Предмети изборног блока 3 / први семестар

1

3МАЕ1И13

Предузетништво у агробизнису

 

И

2

2

 

 

6

2

3МАЕ1И14

Социологија села

 

И

2

2

 

 

6

3

3МАЕ1И15

Предузетничка економија

 

И

2

2

 

 

6

4

3МАЕ1И16

Тржиште аграрних производа

 

И

2

2

 

 

6

5

3МАЕ1И17

Регресиона анализа

 

И

2

2

 

 

6

Предмети изборног блока 4 / први семестар

1

3МАЕ1И18

Менаџмент квалитета

 

И

2

2

 

 

6

2

3МАЕ1И19

Концепти и методе пољопривредног саветодавства

 

И

2

2

 

 

6

3

3МАЕ1И20

Аграрна и рурална политика

 

И

2

2

 

 

6

4

3МАЕ1И21

Специфични облици финансирања у пољопривреди

 

И

2

2

 

 

6

Предмети изборног блока 5 / други семестар

1

3МАЕ2И22

Обрачун и анализа трошкова и резултата у пољопривреди

 

И

2

2

 

 

6

2

3МАЕ2И23

Осигурање у пољопривреди

 

И

2

2

 

 

6

3

3МАЕ2И24

Агробизнис

 

И

2

2

 

 

6

4

3МАЕ2И25

Методе подршке одлучивању у агроекономији

 

И

2

2

 

 

6

Предмети изборног блока 6 / други семестар

1

3МАЕ2И26

Финансијска тржишта и финансирање руралног развоја

 

И

2

2

 

 

6

2

3МАЕ2И27

Одрживо управљање животном средином

 

И

2

2

 

 

6

3

3МАЕ2И28

Пројектовање и управљање инвестицијама у руралном развоју

 

И

2

2

 

 

6

4

3МАЕ2И29

Уговори у привреди

 

И

2

2

 

 

6

Serbian