ГАЈЕЊЕ ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Студијски програм ГАЈЕЊЕ ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ-ВОЋАРСТВО , Наставни план, 2014.

 

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

СИР

ДОН

 

 

Прва година

01

3MВВ1О01

Rепродукциони садни материјала воћака и винове лозе

I

ОЗ

4

2

 

 

 

6

02

3MВВ1О02

Пројектовање воћњака и винограда

I

ОЗ

3

2

 

 

 

6

03

3MВВ1О04

Принципи и методи оплемењивања воћака

I

ОМ

3

2

 

 

 

6

04

3MВВ1О06

Биљни регулатори раста у воћарству

I

ОМ

3

1

 

 

 

6

05

ИБ1

Изборни блок 1

I

ИБМ

2

2

 

 

 

6

Укупно часова активне наставе у I семестру

15

9

 

 

 

30

06

СП

Стручна пракса

II

ОЗ

 

 

 

 

3

3

07

ТДР

Теоријске и експерименталне основе мастер  рада

II

ОЗ

 

 

 

 

20

7

08

ДР

Мастер рад

II

ОЗ

 

 

 

 

 

20

Укупно часова активне наставе у II семестру

 

 

 

 

23

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно = 225

Укупно = 135

Укупно = 0

Укупно = 0

 

 

 

 

Завршни рад

 

 

-

 

Укупно ЕСПБ

60

Изборни предмети

  Ш Назив предмета Тип Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
П В ДОН СИР

Предмети изборног блока 1. ВОЋАРСТВО

1

3МВВ1И01

Јабучасте воћне врсте

НС ИМ

2

2

   

6

2

3МВВ1И02

Коштичаве воћне врсте

НС ИМ

2

2

   

6

3

3МВВ1И03

Језграсте воћне врсте

НС ИМ

2

2

   

6

4

3МВВ1И04

Јагодасте воћне врсте

НС ИМ

2

2

   

6

  3МВВ1И08

Функционална храна

НС ИЗ

2

2

   

6

ГАЈЕЊЕ ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ-ВИНОГРАДАРСТВО

 

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

СИР

ДОН

 

 

Прва година

01

3MВВ1О01

Rепродукциони садни материјала воћака и винове лозе

I

ОЗ

4

2

 

 

 

6

02

3MВВ1О02

Пројектовање воћњака и винограда

I

ОЗ

3

2

 

 

 

6

03

3MВВ1О03

Органогенеза винове лозе

I

ОМ

3

2

 

 

 

6

04

3MВВ1О05

Примарна прерада грожђа

I

ОМ

2

2

 

 

 

6

05

ИБ2

Изборни блок 2

I

ИБМ

2

2

 

 

 

6

Укупно часова активне наставе у I семестру

14

10

 

 

 

30

06

СП

Стручна пракса

II

ОЗ

 

 

 

 

3

3

07

ТДР

Теоријске и експерименталне основе мастер рада

II

ОЗ

 

 

 

 

20

7

08

ДР

Мастер рад

II

ОЗ

 

 

 

 

 

20

Укупно часова активне наставе у II семестру

 

 

 

 

23

30

Укупно часова активне наставе на години студија = 360

 

 

 

 

 

 

 

Укупно = 210

Укупно = 150

Укупно = 0

Укупно = 0

 

 

 

 

Завршни рад

 

 

-

 

Укупно ЕСПБ

60

Иѕборни предмети:

Предмети изборног блока 2. ВИНОГРАДАРСТВО

1

3МВВ1И05

Савремени сортимент винове лозе

НС

ИМ

2

2

 

 

6

2

3МВВ1И06

Сортна агротехника

НС

ИМ

2

2

 

 

6

3

3МВВ1И07

Еколошка производња грожђа и вина

НС

ИМ

2

2

 

 

6

4

3МВВ1И08

Функционална храна

НС

ИЗ

2

2

 

 

6

Serbian