ГЕНЕТИКА, ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ И СЕМЕНАРСТВО

Студијски програм Генетика, оплемењивање и семенарство , Наставни план, 2014.

Šifra Naziv predmeta Sem. Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
predmeta
      P V SIR DON
Prva godina
3MGO1O01

Principi genetičke manipulacije

1 O 3 3 - - - 6
3MGO1O02

Osnovni principi kvantitativne genetike

1 O 3 3 - - - 6
3MGO1O03

Teorija oplemenjivanja biljaka

1 O 3 1 - - - 6
3MGO1O04

Opšte semenarstvo

1 O 3 1 - - - 6
 

Izborni predmet I

1 I 2 2 - - - 6
3MGO2O05

Stručna praksa

2 O - - - - 3 3
3MGO2O06

Teorijske i eksperimentalne osnove diplomskog rada

2 O - - 20 - - 7
3MGO2O07

Završni rad

2 O - - - - - 20

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 44

  Ukupno = 14 Ukupno = 10 Ukupno = 20 Ukupno = - Ukupno  
3
Ukupno ESPB 60

Изборни предмети

R.Br. Š Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
Predmeti izbornog bloka
1. 3MGO1I08

Korišćenje genetičkih resursa

TM I 2 2 - - 6
2. 3MGO1I09

Molekularna genetika I

NS I 2 2 - - 6
3. 3MGO1I10

Posebno oplemenjivanje biljaka

SA I 2 2 - - 6
4. 3MGO1I11

Morfologija i taksonomija vaskularnih makrofita

TM I 2 2 - - 6
5. 3MGO1I12

Eksperimentalni naučni rad

TM I 2 2 - - 6
6. 3MGO1I13

Posebno semenarstvo

SA I 2 2 - - 6
7. 3MGO1I14

Molekulski mehanizmi otpornosti biljaka na stres

TM I 2 2 - - 6
Serbian