ХОРТИКУЛТУРА

Студијски програм Хортикултура , Наставни план, 2014.

  Ш Назив предмета

С

Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
         

П

В

СИР

ДОН

   
1. 3МХК1О01

Дизајн у хортикултури

1

обавезни

1

2

 

2

 

5

2. 3МХК1О02

Ревитализација зелених површина

1

обавезни

1

2

 

2

 

5

3. 3МХК1О03

Производња украсног садног материјала посебних намена

1

обавезни

1

2

 

2

 

5

4. 3МХК1П04

Радна пракса

1

обавезни        

3

3

5.  

Изборни предмет 1

1

изборни

2

2

     

6

6.  

Изборни предмет 2

1

изборни

2

2

     

6

7. 3МХК2О05

Теоријске и експерименталне основе дипломског рада

2

обавезни        

20

15

Укупно на години студија:

7

10

 

6

23

45

          Укупно часова активне наставе на години студија Укупно =345  
345
8. 3МХК2З06 Дипломски рад 2 обавезни - 15
Укупно ЕСПБ 60

Изборни предмети

  Ш Назив предмета Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
       

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

1. 3МХК1И07

Биотехнологија у заштити животне средине

Изборни

2

2

   

6

2. 3МХК1И08

Генетички ресурси и биодиверзитет

Изборни

2

2

   

6

3. 3МХК1И09

Травњаци посебних намена

Изборни

2

2

   

6

4. 3МХК1И10

Биолошки принципи у заштити животне средине

Изборни

2

2

   

6

Serbian