ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА

Студијски програм Органска пољопривреда , Наставни план, 2014.

  Ш Назив предмета  С Статус предмета  Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
         

П

В

СИР

ДОН

   
Прва година 
1. 3МОП1О01

Глобалне промене животне средине и одрживо коришћење природних ресурса

ОЗ

О

4

-

     

6

2. 3МОП1О02

Системи одрживе пољопривреде

ОМ

О

3

1

     

6

3. 3МОП1О03

Плодност земљишта и ђубрење у органској производњи

ОМ

О

3

1

     

6

4.  

Предмет изборног блока 1.

ИБЗ

И

2

2

     

6

5.  

Предмет изборног блока 2.

ИБЗ

И

2

2

     

6

6. 3МОП2П06

Стручна пракса (45 часова)

ИБЗ

И

       

3

3

7. 3МОП2П07

Теоријске и експер. основе мастер рада

ИБЗ

И

   

20

   

7

Укупно часова активне наставе на години студија =

   
          Укупно = 210 Укупно = 90 Укупно = 300 Укупно = 45  
8. 3МОП2З08 Мастер рад ОЗ О - 20
Укупно ЕСПБ 60

Изборни предмети

  Ш Назив предмета Тип Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
         

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

Предмети изборног блока 1.

9. 3МОП1И09

Међуусеви у органској пољопривреди

ИБЗ И

2

2

   

6

10. 3МОП1И10

Економски аспекти органске производње

ИБЗ И

2

2

   

6

Предмети изборног блока 2.

11. 3МОП1И11

Органска сточарска производња

ИБЗ И

2

2

   

6

12. 3МОП1И12

Коришћење генетичких ресурса

ИБЗ И

2

2

   

6

13. 3МОП1И13

Хемијска анализа хране

ИБЗ И

2

2

   

6

Serbian