ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

Студијски програм Пејзажна архитектура , Наставни план, 2014.

  Ш

Назив предмета

С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
         

П

В

СИР

ДОН

   
1. 3MПА1О01

Пејзажноархитектонско пројектовање -студио

1 обавезни

2

4

     

10

2. 3MПА1О02

Просторно планирање

1 обавезни

3

2

     

6

3. 3MПА1О03

Реконструкција и ревитализација насеља

1 обавезни

3

2

     

6

4. 3MПА1П04

Стручна пракса

1 обавезни        

3

3

5. ИБ

Изборни предмет 1

2 изборни

2

2

     

6

6. ИБ

Изборни предмет 2

2 изборни

2

2

     

6

7. 3MПА2О05

Теоријске и експерименталне основе мастер рада

2 обавезни        

20

8

Укупно на години студија:

12

12

   

23

45

          Укупно часова активне наставе на години студија Укупно =345  
360
8. 3MПА2З06

Мастер рад

2 обавезни - 15
Укупно ЕСПБ 60

Изборни предмети

  Ш Назив предмета Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
       

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

1 3MПА2И07

Вегетација и биљни материјал

И

2

2

   

6

2 3MПА2И08

Истраживањe и примена визуелног језика

И

2

2

   

6

3 3MПА2И09

Примена универзалног дизајна у пејзажној архитектури

И

2

2

   

6

4 3MПА2И10

Биолошки принципи у заштити животне средине

И

2

2

   

6

5 3MПА2И11

Генетички ресурси и биодиверзитет

И

2

2

   

6

Serbian