13 Услуге регистрације, редовног осигурања, техничког прегледа, атеста за гас моторних возила