ПОЉОПРИВРЕДНО САВЕТОДАВСТВО

Студијски програм Пољопривредно саветодавство , Наставни план, 2014.

 

Р. бр.

Шифра предмета

Назив предмета

С

Статус

Часови активне наставе*

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

Први семестар

1

9МПС1О01

Пољопривреда Европске уније (ЕУ)

1

О

2

2

-

-

-

6

2

9МПС1О02

Концепти и методе пољопривредног саветодавства

1

О

2

2

-

-

-

6

3

9МПС1О03

Вештине комуникација

1

О

2

2

-

-

-

6

4

9МПС1О04

Основе органске производње

1

О

2

2

-

-

-

4

5

9МПС1О05

Пословни енглески језик

1

О

2

0

-

-

-

2

 

 

УКУПНО 1. СЕМЕСТАР

-

-

10

8

-

-

-

26

Други семестар

6

 

Изборни 1

2

И

2

2

-

-

-

5

7

 

Изборни 2

2

И

2

2

-

-

-

5

8

 

Изборни 3

2

И

2

2

-

-

-

5

9

 

Изборни 4

2

И

2

2

-

-

-

5

10

 

Студијски истраживачки рад – Теоријске основе дипломског рада

2

О

-

-

6

-

-

3

11

 

Стручна пракса

2

О

-

-

-

-

4 (60)

2

12

 

Дипломски рад

2

О

-

-

-

-

-

9

13

 

УКУПНО 2. СЕМЕСТАР

-

-

8

8

6

-

4 (60)

34

14

 

УКУПНО 1. ГОДИНА

-

-

 

 

6

-

4 (60)

60

 

 

 

 

 

40

 

 

Изборни предмети

R.br. Naziv predmeta Časovi aktivne nastave* Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
1.      

Metode naučno istraživačkog rada

2 2 0 0 0 5
2.      

Nove tehnologije u ratarstvu i povrtarstvu

2 2 0 0 0 5
3.      

Nove tehnologije u povrtarstvu

2 2 0 0 0 5
4.      

Nove tehnologije u ratarstvu

2 2 0 0 0 5
5.      

Nove tehnologije u voćarstvu i vinogradarstvu

2 2 0 0 0 5
6.      

Nove tehnologije u stočarstvu i akva privredi

2 2 0 0 0 5
7.      

Nove tehnologije u krmnom bilju

2 2 0 0 0 5
8.      

Nove tehnologije u hortikulturi

2 2 0 0 0 5
9.      

Upravljanje ruralnim razvojem

2 2 0 0 0 5
10.   

Osnove sistema kvaliteta i zakonska regulativa

2 2 0 0 0 5
11.   

Osnove zaštite životne sredine

2 2 0 0 0 5
12.   

Osnovi računarstva i informatike

2 2 0 0 0 5
13.   

Preduzetnička ekonomija

2 2 0 0 0 5
14.   

Savremeni sortiment vinove loze i sortna agrotehnika

2 2 0 0 0 5
15.   

Projektovanje i podizanje vinograda

2 2 0 0 0 5
16.   

Savremene tehnologije u preradi grožđa

2 2 0 0 0 5
17.   

Ekološka proizvodnja grožđa i vina

2 2 0 0 0 5
18.   

Koštičave voćne vrste

2 2 0 0 0 5
19.   

Jabučaste voćne vrste

2 2 0 0 0 5
20.   

Jezgraste voćne vrste

2 2 0 0 0 5
21.   

Jagodaste voćne vrste

2 2 0 0 0 5
22.   

Korovi u poljoprivredi

2 2 0 0 0 5
23.   

Biotehnologija i savetodavstvo u govedarstvu

2 2 0 0 0 5
24.   

Biotehnologija i savetodavstvo u živinarstvu

2 2 0 0 0 5
25.   

Biotehnologija i savetodavstvo u svinjarstvu

2 2 0 0 0 5
26.   

Biotehnologija i savetodavstvo u ovčarstvu i kozarstvu

2 2 0 0 0 5
27.   

Obračun i analiza troškova i rezultata u poljoprivredi

2 2 0 0 0 5
28.   

Poljoprivredna fitopatologija

2 2 0 0 0 5
29.   

Održivo upravljanje životnom sredinom

2 2 0 0 0 5
30.   

Pesticidi u poljoprivredi

2 2 0 0 0 5
31.   

Kvalitet voda

2 2 0 0 0 5
32.   

Održive melioracije

2 2 0 0 0 5
33.   

Savremeni pristupi u upravljanju kvalitetom voda

2 2 0 0 0 5
34.   

Komunikaciono informacione tehnologije u poljoprivrednom savetodavstvu

           
35.   

Ekstremne vremenske pojave

2 2 0 0 0 5
36.   

Klimatske promene i dobrobit u funkciji zaštite domaćih životinja i životne sredine

2 2 0 0 0 5
37.   

Razvoj traktora i održavanja poljoprivredne tehnike

2 2 0 0 0 5
38.   

Savremena tehnika u ratarskoj i hortikulturnoj proizvodnji

2 2 0 0 0 5
39.   

Savremena tehnika i objekti u stočarstvu

2 2 0 0 0 5
40.   

Posleubirajuće tehnologije

2 2 0 0 0 5
41.   

Ambijentalni uslovi u akvakulturi

2 2 0 0 0 5
42.   

Građenje objekata u akvakulturi

2 2 0 0 0 5
43.   

Higijena i tehnologija ribljeg mesa i uslovi za podizanje objekata za preradu akvaprodukata.

2 2 0 0 0 5
44.   

Savremene tehnologije u akvakulturi sa osnovama zdravstvene zaštite riba

2 2 0 0 0 5
45.   

Ekonomika ruralnog turizma

2 2 0 0 0 5
46.   

Lovstvo i lovni turizam

2 2 0 0 0 5
47.   

Uzgoj i zaštite divljači

2 2 0 0 0 5
48.   

Bolesti divljih životinja

2 2 0 0 0 5
49.   

Upravljanje gazdinstvom

2 2 0 0 0 5
50.   

Tržište agoindustrijskih proizvoda

2 2 0 0 0 5
51.   

Razvoj finansijskog tržišta i finansiranje poljoprivrede

2 2 0 0 0 5
52.   

Investicione kalkulacije

2 2 0 0 0 5
53.   

Organizacija poslovnih sistema

2 2 0 0 0 5
54.   

Investicioni projekti i poslovni planovi

2 2 0 0 0 5
55.   

Travnjaci

2 2 0 0 0 5
56.   

Gajenje lekovitog bilja

2 2 0 0 0 5
57.   

Energetska efikasnost u poljoprivredi

2 2 0 0 0 5
58.   

Obnovljivi izvori energije I

2 2 0 0 0 5
59.   

Obnovljivi izvori energije II

2 2 0 0 0 5
60.   

Tečna biogoriva

2 2 0 0 0 5
Serbian