УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА

Студијски програм Уређење, коришћење и заштита вода , Наставни план, 2014.

  Š Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
          P V SIR DON    

Prva godina

1. 7MUV9O01

Održive melioracije

AO O 3 2       6
2. 7MUV9O02

Kvalitet voda

NS O 3 2       6
3. 7MUV9O03

Menadžment vodnih resursa

AO O 3 2       6
4.  

Izborni predmet 1

  I 2 2       6
5.  

Izborni predmet 2

  I 2 2       6
6. 7MUV9O06

Stručna praksa (45 časova)

  O         3 3
7. 7MUV9O07

Teorijske i eksperimentalne podloge diplomskog rada

  O     20     7
8. 7MUV9O08

Izrada diplomskog

  O     10     20

rada

          Ukupno = 13 Ukupno = 10 Ukupno = 30 Ukupno = 0    
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 53    
Ukupno ESPB 60

Изборни предмети

 

Ш

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

Предмети изборног блока 1.

1.

7МУВ9И01

Анализа утицаја на животну средину

АО

И

2

2

 

 

6

2.

7МУВ9И02

Конзервација земљишта и вода

НС

И

2

2

 

 

6

3.

7МУВ9И03

Рекултивација земљишта

СА

И

2

2

 

 

6

4.

7МУВ9И04

Системи за подршку одлучивању

ТМ

И

2

2

 

 

6

5.

7МУВ9И05

Хидрогеолошки параметри

СА

И

2

2

 

 

6

Предмети изборног блока 2.

6.

7МУВ9И06

Самопречишћавање водотока

НС

И

2

2

 

 

6

7.

7МУВ9И07

Напредни методи операционих истраживања

ТМ

И

2

2

 

 

6

8.

7МУВ9И08

Дренажа земљишта

СА

И

2

2

 

 

6

9.

7МУВ9И09

Примена географско информационог система у уређењу, коришћењу и заштити вода

СА

И

2

2

 

 

6

Serbian