ЗЕМЉИШТЕ И ИСХРАНА БИЉАКА

Студијски програм Земљиште и исхрана биљака , Наставни план, 2014.

 

Ш

Назив предмета

С

Ст. пр.

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

СИР

ДОН

 

 

Прва година

 

3МЗИ1О01

Земљиште

1

О

3

2

-

-

-

6

 

3МЗИ1О02

Исхрана гајених биљака

1

О

3

2

-

-

-

6

 

 

Изборни предмет 1

1

ИБ

2

2

-

-

-

6

 

 

Изборни предмет 2

1

ИБ

2

2

-

-

-

6

 

 

Изборни предмет 3

1

ИБ

2

2

-

-

-

6

 

3МЗИ2И03

Стручна пракса (45 часова)

2

ИБ

-

-

-

-

3

3

 

3МЗИ2И04

Теоријске и експер. основе дипл. рада

2

ИБ

-

-

20

-

-

7

 

3МЗИ2О05

Израда дипломског рада

2

ОЗ

-

-

-

-

-

20

Укупно часова активне наставе на години студија = 42

 

Укупно =12

Укупно =10

Укупно = 20

Укупно

Укупно

60

=0

=3

Укупно ЕСПБ

60

Изборни предмети

 

 

Ш

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

 

 

 

 

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

Предмети изборног блока 1.

1

3МЗИ1И01

Физиологија абиотичког стреса

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

2

3МЗИ1И02

Деградација и рекултивација земљишта

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

3

3МЗИ1И03

Методе анализе земљишта

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

4

3МЗИ1И04

Молекулски механизми отпорности биљака на стрес

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

5

3МЗИ1И05

Плодност земљишта и ђубрење у органској производњи

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

Предмети изборног блока 2.

 

3МЗИ1И06

Циклус хранива у животној средини

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

 

3МЗИ1И07

Генеза и класификација земљишта

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

 

3МЗИ1И08

Производња и примена биопрепарата

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

 

3МЗИ1И09

Биоремедијација

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

 

3МЗИ1И10

Биохемија земљишта

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

Предмети изборног блока 3.

 

3МЗИ1И11

Плодност земљишта и примена ђубрива у интезивној биљној производњи

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

 

3МЗИ1И12

Агрогеологија

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

 

3МЗИ1И13

Микробиологија земљишта

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

 

3МЗИ1И14

Хемијска анализа хране

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

 

3МЗИ1И15

Еколошка биохемија

ТМ

ИБ

2

2

-

-

6

Serbian