АГРОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Студијски програм Агротуризам и рурални развој , Наставни план, 2008.

Година студија
Редни број
Назив предмета
Семестар
П
В
ЕСПБ
ПРВА
1. 
2. 
3. 
4. 
5.
Енглески језик 1
Воћарство и виноградарство 
Технологија појопривредних призвода 
Микроекономија 
Финансијска математика
I
4
4
3
4
4
2
2
2
2
3
6
6
5
6
7
Укупно за семестар
 
19
11
30
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
Макроекономија
Статистика 
Ратарство и повртарство
Енглески језик 2
Еколошке основе заштите животне средине
II
4
4
4
4
3
2
3
2
2
2
6
7
6
6
5
Укупно за семестар
 
19
11
30
Укупно за годину
 
38
22
60
ДРУГА
11. 
12. 
13. 
14. 
15.
Социологија
Предузетнички менџамент у агротуризму 
Енглески језик 3
Право и уговори у туризму 
Рурални развој
III
4
4
4
3
4
3
2
2
0
2
7
8
6
3
6
Укупно за семестар
 
19
9
30
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
-
Сточарство
Економика туризма и сеоског туризма 
Информатика 
Калкулације 
Енглески јзик 4
Радна пракса (45 часова годишње)
IV
2
4
3
6
2
-
1
2
4
4
1
-
4
6
7
8
3
2
Укупно за семестар
 
17
12
30
Укупно за годину
 
36
21
60
ТРЕЧА
21. 
22. 
23. 
24. 
25.
Управљање квалитетом
Организација производње 
Рачуноводство пољопривредних газдинстава 
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
V
2
3
5
2
2
2
2
4
2
2
5
6
7
6
6
Укупно за семестар
 
14
12
30
26. 
27. 
28. 
29. 
-
Економика предузећа
Финансије и финансијско пословање 
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4 
Производна пракса (45 часова годишње)
VI
5
5
2
2
-
2
2
2
2
-
8
7
6
6
3
Укупно за семестар
 
14
8
30
Укупно за годину
 
28
20
60
ЧЕТВРТА
30. 
31. 
32. 
33.
34.
Маркетинг у туризму
Планирање и пројектовање 
Управљање животном средином и природним ресурсима
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6
VII
3
4
4
2
2
1
3
2
2
2
4
7
6
6
6
Укупно за семестар
 
15
10
29
35. 
36.

-
Туристичко тржиште
Инвестиције у туризму 
Организационо-економска пракса (45 часова годишње)
Завршни рад
VIII
4
3
-
-
2
2
-
-
7
6
3
15
Укупно за семестар
 
7
4
31
Укупно за годину
 
22
14
60

Изборни предмети

Година студија
Семестар
Изборни предмет
Назив изборних предмета
Трећа
V
Изборни предмет 1
1. Осигурање
2. Социологија руралног развоја
3. Предузетничка економија
Изборни предмет 2
4. Агроменаџмент
5. Туристичка географија
VI
Изборни предмет 3
6. Управљање људским ресурсима
7. Енглески језик 5
Изборни предмет 4
8. Опорезивање
9. Прерада пољопривредних производа
10. Аутохтони млечни производи
Четврта
VII
Изборни предмет 5
11. Ћивотне намирнице и исхрана
12. Немачки језик
13. Принципи исхране и кулинарства
Изборни предмет 6
14. Органска пољопривреда
15. Пословна етика и комуникације
16. Енглески језик 6
Serbian
Студијски програми: