БИОТЕХНИКА И МЕНАЏМЕНТ

Студијски програм Биотехника и менаџмент, Наставни план, 2008.

Година студија
Редни број
Назив предмета
Семестар
П
В
ЕСПБ
ПРВА
1
2. 
3. 
4. 
5.
Математика
Инжењерске комуникације
Механика
Биљна производња
Принципи економије
I
4
3
4
3
2
4
4
4
2
0
8
7
7
4
4
Укупно за семестар
 
16
14
30
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
Стандарди и прописи у техници
Педелогија и агроекологија 
Отпорност материјала
Машински и пољопривредни материјали 
Социологија
II
4
4
3
4
3
3
2
3
3
1
8
6
6
6
4
Укупно за семестар
 
18
12
30
Укупно за годину
 
34
26
60
ДРУГА
11. 
12. 
13. 
14. 
15.
Тржиште и маркетинг
Машински елементи и механизми 
Термотехника 
Сточарска производња 
Хидропнеуматска техника
III
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
5
7
6
6
5
Укупно за семестар
 
15
15
30
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
-
Електроника и аутоматика у пољопривреди 
Погонске машине 
Ремонтне машине и радионичка пракса 
Финансијски менаџмент
Информатика 
Радна пракса (45 часова годишње)
IV
4
3
3
3
2
-
4
3
4
2
2
-
7
6
6
5
4
2
Укупно за семестар
 
15
15
30
Укупно за годину
 
30
30
60
ТРЕЧА
21. 
22. 
23.
24 
25. 
Транспортна средстав и уређаји
Трактори и мобилни сиситеми
Механизација у ратарству 
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2 
Стручна пракса 1
V
2
4
5
2
2
-
2
3
4
2
2
-
4
6
7
6
6
1
Укупно за семестар
 
15
13
30
25. 
26. 
27. 
28.
29. 
– 
-
Техника засада и апликације пестицида 
Процесна техника 
Механизација у повртарству 
Изборни прдемет 3
Изборни предмет 4
Стручна пракса 2
Производна пракса (45 часова годишње)
VI
4
2
4
2
2
-
-
4
2
4
2
2
-
-
6
3
5
6
6
1
3
Укупно за семестар
 
14
14
30
Укупно за годину
 
29
27
60
ЧЕТВРТА
30. 
31. 
32. 
33.
34. 
Економика пољопривредне технике 
Менаџмент пољопривредне технике 
Одржавање радне исправности пољопривредне технике
Изборни предмет 5
Избор предмета 6 
Стручна пракса 3
VII
3
3
4
2
2
-
3
3
3
2
2
-
4
5
5
6
6
1
Укупно за семестар
 
15
12
27
35. 
36. 
37. 
– 
-. 
Послеубирајуће технологије
Машине и уређаји у стачарству 
Пројектовање производних система 
Стручна пракса 4
Технолошко-организациона пракса (45 часова годишње)
Завршни рад
VIII
5
4
4
-
2
3
2
-
-
5
5
4
1
3
15
Укупно за семестар
 
13
7
33
Укупно за годину
 
28
19
60

Изборни предмети

Година студија
Семестар
Изборни предмет
Назив изборних предмета
Трећа
V
Изборни предмет 1
1. Испитивање трактора и мобилних система
2. Техника заштите животне средине
Изборни предмет 2
3. Управљање биотехничким системима
4. Механизација семенске производње
5. Примена хидрауличних машина
VI
Изборни предмет 3
6. Микроклимат у сточарским објектима
7. Рачунарска графика
Изборни предмет 4
8. Управљање квалитетом и поузданост систем
9. Механизација пејзажне архитектуре
Четврта
VII
Изборни предмет 5
10. Пројектовање машинског парка и економског дворишта
11. Уређаји и опрема за технолошке операције
12. Примена технике за апликацију у оквиру одрживе пољопривреде
Изборни предмет 6
13. Енглески језик 1
14. Енглески језик 2
15. Статистички методи
16. Екотуризам у биотехнологији
Serbian
Студијски програми: