ОПШТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм Општи студијски програм , Наставни план, 2008.

Година студија
Редни број
Назив предмета
Семестар
П
В
ЕСПБ
ПРВА
1. 
2. 
3. 
4. 
5.
Хемија
Принципи економије 
Мотори и трактори 
Зоологија 
Метеорологија
I
5
4
3
3
4
3
2
2
2
2
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
19
11
30
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
Млекарство
Анатомија и физиологија животиња 
Информатика
Ботаника 
Биохемија
II
2
5
2
5
3
2
3
2
3
3
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
17
13
30
Укупно за годину
 
36
24
60
ДРУГА
11. 
12. 
13. 
14. 
15.
Статистика
Педологија 
Физиологија биљака
Оплемењивање и репродукција животиња
Микробиологија
III
3
3
3
5
3
2
3
3
3
2
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
17
13
30
16. 
17. 
18. 
19. 
20.
Генетика 
Пољопривредне механизација 
Агрохемија 
Исхрана животиња 
Уређење земљишне територије
IV
4
3
3
4
4
2
3
3
2
2
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
18
12
30
Укупно за годину
 
35
25
60
ТЕРЧА
21. 
22. 
23. 
24. 
25.
Технологија прераде пољопривредних производа 
Оплемењивање биљака са семенарством 
Хигијена и превентива болести животиња
Изборни предмет 1
Практична обука
V
4
4
4
3
0
2
2
2
2
7
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
15
15
30
26. 
27. 
28. 
29. 
30.
Болести и штеточине биљака и њихово сузбијање 
Корови и њихово сузбијање
Агроекологија и биљна производња 
Изборни предмет 2 
Практична обука
VI
5
3
3
3
0
3
2
2
2
7
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
14
16
30
Укупно за годину
 
29
31
60
ЧЕТВРТА
31. 
32. 
33. 
34.
35.
Наводњавање 
Производња њивских биљака
Сточарство
Рачуновоство и опорезивање
Изборни предмет 3
VII
4
5
5
3
3
1
3
2
2
2
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
18
11
30
36. 
37. 
38. 
– 
-
Фарм менажмент
Повртарство
Воћарство и виноградарство
Тржиште и маркетинг пољопривредних производа
Изборни предмет 
Завршни рад
VIII
4
4
5
3
3
1
2
2
3
2
2
0
6
6
6
5
6
1
Укупно за семестар
 
20
11
30
Укупно за годину
 
38
22
60

Изборни предмети

ТРЕЋА ГОДИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Одржива пољопривреда
Ремонт и одржавање пољ. технике
Пчеларство
Произвоност пољопривредне технике
Предузетничка економија
Примена рачунарских програма у исхрани животиња
V
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ловство
Сушење, орада и складиштење пољ. производа
Моделирање у биљној нпроизводњи
Генетички методи у пољопривреди
Агрошумарство
Лековито, ароматично и зачинско биље
Травњаци
Енглески језик 1
VI
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
0
6
ЧЕТВРТА ГОДИНА
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Ендрологија и цвећарство
Примена ГИС у пољопривреди
Болести нратарских и повртарских биљака
Болести воћака, винове лозе и украсног биља
Прогнозе штеточина у заштити биља
Осигурање пољопривреде и прехрамбене индустрије
Економика пољопривредне технике
Коњарство
Енглески језик 2
VII
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
6
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
Познавање сточарских производа
Социологија
Рибарство
Мелорације
Берба и чување воћа
Произвоња вина и алкохолних пића
Производња у заштићеном простору
Агробизнис менаџмент
Планирање и пројектовање инвестиција
Аграрна политика
VIII
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
6
Serbian
Студијски програми: