ХОРТИКУЛТУРА

Студијски програм Хортикултура , Наставни план, 2008.

Година студија
Редни број
Назив предмета
Семестар
П
В
ЕСПБ
ПРВА
1. 
2. 
3. 
4. 
5.
Хемија
Принципи економије 
Микробиологија 
Математика 
Метеорологија
I
5
4
4
2
4
3
2
2
2
2
7
7
6
4
6
Укупно за семестар
 
19
11
30
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
Социологија
Информатика 
Ботаника
Педологија 
Биохемија биљака
II
2
2
5
5
3
1
2
3
2
3
4
5
8
7
6
Укупно за семестар
 
17
11
30
Укупно за годину
 
36
22
60
ДРУГА
11. 
12. 
13. 
14. 
15.
Статистика
Екотоксиологија и заштита животне средине 
Агрохемија 
Физиологија биљака 
Генетика
III
3
3
4
5
4
2
1
3
3
2
5
5
7
7
6
Укупно за семестар
 
19
11
30
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
-
Повртарство
Травњаци
Рачуноводство и опорезивање 
Цвећарство 
Болести и штеточине 
Радна пракса (45 часова годишње)
IV
4
3
3
2
4
-
2
2
2
3
3
-
5
6
5
5
6
3
Укупно за семес
 
16
12
30
Укупно за семестар
 
35
23
60
ТРЕЋА
21. 
22. 
23. 
24. 
25.
Дендрологија И
Проиводња у застићеном простору 
Оплемењивање хортикултуралног биља 
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
V
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
11
11
30
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
-
Дендрологија ИИ
Пестициди у хортикултури 
Производња садног материјала 
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Производна пракса (45 часова годишње)
VI
3
4
3
2
2
-
2
3
2
2
2
-
6
4
5
6
6
3
Укупно за семестар
 
14
11
30
Укупно за годину
 
25
22
60
ЧЕТВРТА
31. 
32. 
33. 
34. 35-
Наводњавање 
Цевћарство ентеријера 
Воцарство и виноградараство 
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6
VII
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
12
11
30
36. 
37. 
38. 

-
Машине у хортикултури
Реализација пејзажно архитектонских пројеката 
Подизање и одржавање зелених површина 
Технолошко -организациона пракса (45 часова годишње)
Завршни рад
VIII
4
2
3
-
2
2
4
 
4
4
4
3
15
Укупно за семестар
 
9
8
30
Укупно за годину
 
21
19
60

Изборни предмети

Година студија
Семестар
Изборни предмет
Назив изборних предмета
Трећа
V
Изборни предмет 1
1. Лековито, ароматишно и зачинско биљ
2. Географски информациони ситеми
Изборни предмет 2
3. Интегрална и органска производња
4. Енглески језик 1
VI
Изборни предмет 3
5. Историја и теорија пејзажне архитектуре
6. Техника чувања и паковања у хортикултури
Изборни предмет 4
7. Агрошумарство и биотехника пејзажног зеленила
8. Уређење земљишне територије
Четврта
VII
Изборни предмет 5
9. Самоникле воћне врсте
10. Аранжирање
11. Култура ткива у хортикултури
Изборни предмет 6
12. Енглески језик 2
13. Пчеларство
14. Јужмо воће
15. Помологија
16. Маркетинг и менаџмент
Serbian
Студијски програми: