АГРОЕКОНОМСКИ

Студијски програм Агроекономски , Наставни план, 2008.

Година студија
Редни број
Назив предмета
Семестар
П
В
ЕСПБ
ПРВА
1.
2.
3.
4.
5.
Агрохемија и исхрана биљака 
Земљиште и мелиорације 
Пољопривредне машине 
Микроекономија 
Финансијска математика
I
4
4
3
4
4
2
2
2
2
3
6
6
5
6
7
Укупно за семестар
 
19
11
30
6.
7.
8.
9.
10.
Микроекономија 
Статистика 
Ратарство и повртарство
Воћарство и виноградарство 
Заштита биља
II
4
4
4
4
3
2
3
2
2
2
6
7
6
6
5
Укупно за семестар
 
19
11
30
Укупно за годину
 
38
22
60
ДРУГА
11.
12.
13.
14.
15.
Социологија
Организација у пољопривредни 
Статистички методи 
Привредно право 
Привредни системи и економска политика
III
4
4
3
3
4
3
4
2
0
2
7
8
6
3
6
Укупно за семестар
 
18
11
30
16.
17.
18.
19.
20.
-
Сточарство
Економика пољопривреде 
Информатика 
Калкулације у пољопривредни и прехрамбеној производнии 
Исхрана домацих животиња 
Радна пракса (45 часова годишње)
IV
2
4
3
6
2
-
2
2
4
4
1
-
3
6
7
9
3
2
Укупно за семестар
 
17
13
30
Укупно за годину
 
35
24
60
 
21.
22.
23.
24.
25.
Организација ратарске производње
Организација воћарско -виноградарске производње 
Рачуноводство пољопривредних газдинства 
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
V
3
3
5
2
2
2
2
4
2
2
6
5
7
6
6
Укупно за семестар
 
15
12
30
ТРЕЋА
26.
27.
28.
29.
30.
-
Организација сточарске производње
Економика пољопривредних газдинастава 
Финансије и финансијско пословање 
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Производна пракса (45 часова годишње)
VI
3
5
5
2
2
-
2
2
2
2
2
-
5
5
5
6
6
3
Укупно за семестар
 
19
10
30
Укупно за годину
 
34
22
60
ЧЕТВРТА
31.
32.
33.
34
35.
Агромаркетинг
Планирање и пројектовање 
Управљање животном средином и природним ресурсима
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6
VII
3
4

2
2
1
3

2
2
4
6
5
6
6
Укупно за семестар
 
15
10
30
36.
37
38.
-
-.
Тржиште агроиндустријских производа
Анализа пословања пољопривредних газдинстава
Економика пољопривреде 
Технолошко-организациона пракса (45 часова годишње) 
Заврсни рад
VIII
4
5
3
-
-
2
4
2
-
-
5
6
4
3
15
Укупно за семестар
 
12
8
30

Изборни предмети

Година студија
Семестар
Изборни предмет
Назив изборних предмета
Трећа
V
Изборни предмет 1
1. Осиурање у пољопривреди и прехрамбеној индустрији
2. Социологија руралног развоја
3. Предузетничка економија
Изборни предмет 2
4. Енглески језик 1
5. Аграрна политика
VI
Изборни предмет 3
6. Агоменаџмет
7. Управљање људским ресурсима
Изборни предмет 4
8. опорезивање у пољопривредној и прехрамбеној индустрији
9. Одржива пољопривреда
10 Наука о раду
Четврта
VII
Изборни предмет 5
11. Менаџмент и организација производње и прераде пољопривреедних производа
12. Економетрија
13. Управљачко рачуноводство у пољопривреди
Изборни предмет 6
14. Енглески језик 2
15. Потрошња агроиндустријских производа и квалитет харне
16. Примарна прерада воћа и грожђа
Serbian
Студијски програми: