ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА

Студијски програм Пољопривредна техника , Наставни план, 2008.

Година студија
Редни број
Назив предмета
Семестар
П
В
ЕСПБ
ПРВА
1. 
2. 
3. 
4. 
5.
Математика
Механика 
Инжињерске комуникације 
Хемија са горивом и мазивом 
Принципи економије
I
4
4
3
3
2
3
4
4
2
0
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
16
13
30
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
Примењена математика
Педологија и агроекологија 
Отпорност материјала 
Машински и пољопривредни материјали 
Социологија
II
4
4
2
3
3
3
2
2
2
1
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
16
10
30
Укупно за годину
 
32
23
60
ДРЕУГА
11. 
12. 
13. 
14. 
15.
Техника наводњавања и одводњавања
Термотехника и процесна техника 
Елементи и механизми 
Воћарство и виноградарство 
Заштита биља
III
2
5
6
2
2
1
5
4
2
1
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
17
13
30
16. 
17. 
18. 
19. 
20.
Погонске машине
Ремонтне машине и радионичка пракса 
Ратараство и повртарство 
Информатика 
Електроника у пољопривреди
IV
2
2
4
2
4
3
5
2
2
4
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
14
16
30
Укупно за годину
 
31
29
60
ТРЕЧА
21. 
22. 
23. 
24. 
25.
Хидропнеуматска техника
Пољопривредни трактори 
Механизација у ратарству 1
Сточарство 
Производња пракса 1
V
3
4
4
2
0
2
4
4
1
4
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
13
15
30
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
-
Аутоматика у пољопривреди
Механизација у ратарству 2 
Механзација засада и заштите биља 
Стаистички методи
Изборни предмет 1
Феријална пракса 15 дана
VI
3
4
4
2
2
-
3
3
4
2
2
-
6
6
6
6
6
-
Укупно за семестар
 
15
14
30
Укупно за годину
 
28
29
60
ЧЕТВРТА
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
-
Транспортна средства у пољопривреди
Машине у повртарству 
Ремонтне и одржавање пољопривредне технике
Економика пољопривредне технике
Изборни предмет 2
Текнолошка пракса
VII
3
4
4
2
2
0
2
3
4
2
2
2
6
6
6
6
6
5
Укупно за семестар
 
15
15
35
36. 
37. 
38. 
39
-
40.
Сушење и складиштење
Механизација у сточарству 
Експлоатација производних система 
Изборни предмет 3
Стуијска пракса 10 дана
Завршни рад
VIII
5
4
4
2
-
1
4
4
4
2
-
0
6
6
6
6
-
1
Укупно за семестар
 
16
14
25
Укупно за годину
 
31
29
60

Изборни предмети

ТРЕЋА ГОДИНА
1.-
2.
3.
4.
Енглески језик 1
Механизација лековитог биља
Механички преносиоци снаге
Преносни системи за дораду производа
VI
2
2
2
2
0
2
2
2
6
6
6
6
ЧЕТВРТА ГОДИНА
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Енглески језик 2
Преносиоци снаге и хидраулик трактора
Механизација семенске производње
Механизација шумарства и хортикултуре
Пројектовање и инжењеринг заштићеног простора
Пројектовање постројења за дораду
VII
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
11
12
13.
14.
15.
Технологија ораде пољопривредних производа
Пројектовање система и капацитета за техничку експлоатацију 
Пројектовање објеката у сточарству 
Управљање квалитетом и поузаност система
Аграрна политика
VIII
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
6
6
6
6
6
Serbian
Студијски програми: