ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Студијски програм Воћарство и виноградарство , Наставни план, 2008.

Година студија
Редни број
Назив предмета
Семестар
П
В
ЕСПБ
ПРВА
1. 
2. 
3. 
4. 
5.
Хемија
Принципи економије 
Микробиологија 
Математика 
Метеорологија
I
5
4
4
2
4
3
2
2
2
2
7
7
6
4
6
Укупно за семестар
 
19
11
30
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
Социологија
Информатика 
Ботаника
Педологија 
Биохемија биљака
II
2
2
5
5
3
1
2
3
2
3
4
5
8
7
6
Укупно за семестар
 
17
11
30
Укупно за годину
 
36
22
60
ДРУГА
11. 
12. 
13. 
14. 
15.
Статистика
Екотоксиологија и заштита животне средине 
Агрохемија 
Физиологија биљака 
Генетика
III
3
3
4
5
4
2
1
3
3
2
6
5
6
7
6
Укупно за семестар
 
19
11
30
16. 
17. 
18. 
19. 
20.
-
Агроекологија
Пољопривредне машине 
Рачуноводство и опорезивање 
Уређење земљишне територије 
Трзиште и маркетинг 
Радна пракса (45 часова гоишње)
IV
3
4
3
4
2
-
2
3
2
2
2
-
5
7
5
6
5
2
Укупно за семестар
 
16
11
30
Укупно за годину
 
35
22
60
ТРЕЋА
21. 
22. 
23. 
24. 
25.
Биологија и размножавање воћака 
Биологија и размножавање винове лозе 
Наводњавање 
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
V
5
5
3
2
2
3
2
2
2
2
7
6
5
6
6
Укупно за семестар
 
17
11
30
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
-
Гајење воћака 
Гајење винове лозе 
Застита воћака и винове лозе 
Изборни предмет 3 
Изборни предмет 4
Производна пракса (45 часова гоишње)
VI
4
4
4
2
2
-
3
3
2
2
2
-
5
5
5
6
6
5
Укупно за семестар
 
16
12
30
Укупно за годину
 
33
23
60
ЧЕТВРТА
31. 
32. 
33. 
34. 
35.
Посебно воћарство И
Ампелографија и селекција винове лозе 
Оплемењивање воћака 
Изборни предмет 5 
Изборни предмет 6
VII
4
5
4
2
2
3
2
2
2
2
5
5
6
6
6
Укупно за семестар
 
17
11
30
36. 
37. 
38.

- 
Посебно воћарство ИИ
Берба и чување воћа 
Сорте винове лозе 
Завршни рад 
Технолошко организациона пракса (45 часова гоишње)
VIII
4
4
4
-
-
3
2
3
-
-
5
4
5
15
3
Укупно за семестар
 
12
8
30
Укупно за годину
 
29
19
60

Изборни предмети

Година студија
Семестар
Изборни предмет
Назив изборних предмета
Трећа
V
Изборни предмет 1
1. Расадничка производња
2. Дендрологија 2
3. Повртарство
Изборни предмет 2
4. Енглески језик 1
5. Лековито, ароматично и зачинско биље
VI
Изборни предмет 3
6. Пчеларство
7. Цвећарство
Изборни предмет 4
8. Вирозе воћа и винове лозе
9. Гајење алтернативних њвских биљака
10. Култура ткива у хортикултури
Четврта
VII
Изборни предмет 5
11. Интегрална производња воћа
12. Интегрална производња грожђа
13. Јужно воће
Изборни предмет 6
14. Енглески језик 2
15. Сушење и дорада воћа и грожђа
16. примарна прерада воћа и грожђа
Serbian
Студијски програми: