АГРОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм Агроиндустријско инжењерство , Наставни план, 2014.

Година студија Назив предмета П В ЕСПБ
I. ГОДИНА
I
II
60
1
Математика
3+3
 
7
2
Механика (статика)
3+3
 
6
3
Инжењерске комуникације
2+3
 
6
4
Општа хемија
3+2
 
6
5
Физика са основама мерења
2+2
 
5
Укупно:
 
13+13
 
30
6
Математика II
 
2+2
6
7
Механика II (кинетика и динамика)
 
3+3
7
8
Машински материјали и технологије обраде
 
4+4
7
9
Отпорност материјала
 
2+3
6
10
Социологија
 
2+1
5
Укупно:
   
13+13
30
II. ГОДИНА
III
IV
60
11
Машински елементи
3+3
 
6
12
Термотехника и обновљиви извори енергије
4+3
 
7
13
Пољопривредни производи у агроиндустрији
2+2
 
6
14
Информационо комуникационе технологије у пољ. техници
2+1
 
5
15
Хидропнеуматска техника
3+3
 
6
Укупно:
 
13+13
 
30
16
Сушење биоматеријала
 
2+2
5
17
Технолошке операције у агроиндустрији
 
3+3
6
18
Основе конструисања
 
2+2
6
19
Електротехника и електричне машине
3+3
5
20
Транспортна средства и уређаји
 
2+2
5
 
Радна пракса
   
3
Укупно:
   
13+13
30
III. ГОДИНА
V
VI
60
21
Процесна техника
2+2
 
6
22
Биотехнички системи за дораду ратарских производа
4+4
 
6
23
Биотехнички системи за дораду производа из вишегодишњих засада
3+3
 
6
24
Изборни предмет 1
2+1
 
5
25
Изборни предмет 2
3+3
 
6
Укупно:
 
13+13
 
29
26
Складиштење пољопривредних производа
 
3+3
5
27
Биотехнички системи за дораду повртарских производа
 
3+3
5
28
Биотехнички системи за дораду у сточарству
 
3+3
5
29
Изборни блок 3
 
2+2
5
30
Изборни блок 4
 
2+2
6
 
Производна пракса
   
3
Укупно:
   
13+13
30
IV. ГОДИНА
VII
VIII
60
31
Економика предузећа
2+2
 
4
32
Аутоматско управљање
4+4
 
6
33
Технологија монтаже машинских конструкција и опреме
4+3
 
5
34
Изборни блок 5
2+2
 
6
35
Изборни блок 6
2+2
 
6
Укупно:
 
13+13
 
27
36
Погонске машине
 
2+3
3
37
Експлоатација производних система
 
4+2
4
38
Ремонт и одржавање техничких система
 
3+3
4
39
Пројектовање агро-индустријских система
3+3
4
 
Технолошко-организациона пракса
   
3
 
Завршни рад
   
15
Укупно:
   
12+11
33

Изборни предмети:

Година студија Назив изборних предмета   V VI VII ЕСПБ
1
Енглески језик
 
2+2
   
6
2
Принципи економије
 
2+2
   
6
3
Инсталације
 
2+2
   
6
4
Погони за производњу течних горива
 
2+2
   
6
5
Опорезивање
   
2+2
 
6
6
Еколошко инжењерство и безбедност на раду
 
2+2
 
6
7
Отпадне материје и заштита животне средине
2+2
 
6
8
Хортикултура у објектима заштићеног простора
2+2
 
6
9
Мехатроника у агроиндустрији
   
2+2
 
6
10
Управљање квалитетом
     
2+2
6
11
Управљање у монтажи
     
2+2
6
12
Стандарди квалитета
     
2+2
6
13
Завршни рад
       
15
Serbian
Студијски програми: