Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozilo „Audi“, proizveden 1987 godine

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozilo „Audi“, proizveden 1987 godine. Pismene ponude u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 31.05.2018. godine do 12 časova. . Ponude treba da budu izražene u dinarima sa PDV-om. Vozila se mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10 – 12 h. Kontakt 063 518 618. Fakultet može u svakom trenutku da odustane od dalje prodaje automobila bez objašnjenja.