ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

Студијски програм Пејзажна архитектура , Наставни план, 2014.

Година студија Назив предмета П В ЕСПБ
I. ГОДИНА
I
II
60
1
Ликовна уметност
2+2
 
6
2
Слободоручно цртање
2+2
 
6
3
Активни принципи украсног биља
2+2
 
6
4
Физиологија биљака
4+3
 
6
5
Нацртна геометрија
3+4
 
6
Укупно:
 
13+13
 
30
6
Геодезија
 
2+2
6
7
Основе архитектуре
 
3+3
6
8
Увод у просторно планирање
 
2+3
6
9
Ботаника
 
4+3
6
10
Социологија
 
2+1
6
Укупно:
   
13+12
30
II. ГОДИНА
III
IV
60
11
Дендрологија И
3+3
 
6
12
Педологија
3+2
 
6
13
Цвећарство 1
3+3
 
6
14
Географски информациони системи
2+2
 
6
15
Историја и теорија пејзажне архитектуре
2+2
 
6
Укупно:
 
13+12
 
30
16
Елементи пејзажноархитектонског пројектовања
2+3
5
17
Животна средина и одрживи развој
 
3+3
5
18
Цвећарство 2
 
3+3
6
19
Дендрологија 2
 
3+3
6
20
Изборни блок 1 (изборни предмет 1, 2 и 3)
 
2+2
5
21
Радна пракса
   
3
Укупно:
   
13+14
30
III. ГОДИНА
V
VI
60
22
Увод у пејзажноархитектонско пројектовање
3+3
 
7
23
Принципи уневерзалног дизајна
2+3
 
6
24
Воћне врсте у пејзажном пројектовању
4+4
 
6
25
Изборни блок 2 (изборни предмет 4 и 5)
2+2
 
5
26
Изборни блок 3 (изборни предмет 6 и 7)
2+2
 
5
Укупно:
 
13+14
 
29
27
Пејзажноархитектонско пројектовање- студио 1
 
3+4
6
28
Планирање и уређивање предела 1
 
3+4
6
29
Основе урбанизма
 
2+2
7
30
Травњаци
 
3+2
4
31
Изборни блок 4 (изборни предмет 8, 9 и 10)
 
2+2
5
32
Производна пракса
   
3
Укупно:
   
13+14
31
IV. ГОДИНА
VII
VIII
60
33
Пејзажноархитектонско пројектовање- студио 2
3+3
 
7
34
Планирање и уређивање предела 2
3+3
 
7
35
Агрошумарски системи
3+4
 
5
36
Изборни блок 5 (изборни предмет 11 и 12 )
2+2
 
5
37
Изборни блок 6 (изборни предмет 13 и 14 )
2+2
 
5
Укупно:
 
13+14
 
29
38
Обликовање јавних урбаних простора
 
2+4
3
39
Подизање и одржавање зелених простора
 
3+4
6
40
Урбанистичко пројектовање
 
2+4
4
41
Технолошко- организациона пракса
   
3
42
Завршни рад
   
15
Укупно:
   
7+12
30

Изборни предмети:

Година студија Назив изборних предмета IV V VI VII ЕСПБ
Предмети изборног блока 1.
         
1
Компјутерске технологије у дизајну
2+2       5
2
Пејзажна метеорологија
2+2       5
3
Виноградарство
2+2       5
Предмети изборног блока 2.
         
4
Енглески И
  2+2     5
5
Принципи економије
  2+2     5
Предмети изборног блока 3.
         
6
Агроекологија
  2+2     5
7
Производња садног материјала украсног дрвећа и жбуња
  2+2     5
Предмети изборног блока 4.
         
8
Воћарство
    2+2   5
9
Култура ткива у хортикултури
    2+2   5
10
Наводњавање
    2+2   5
Предмети изборног блока 5.
         
11
Лековито, зачинско и ароматично биље
    2+2 5
12
Машине у пејзажној архитектури
      2+2 5
Предмети изборног блока 6.
         
13
Фитомедицина украсног биља
      2+2 5
14
Статистика
      2+2 5
Serbian
Студијски програми: