ХОРТИКУЛТУРА

Студијски програм Хортикултура , Наставни план, 2014

Година студија Назив предмета П В ЕСПБ

I. ГОДИНА

I II 60
1

Хемија

4+3   6
2

Принципи економије

3+2   6
3

Микробиологија

3+2   6
4

Метеорологија

3+2   6
5

Изборни блок 1 (изборни предмет 1 и 2)

2+2   6

Укупно:

  15+11   30
6

Социологија

  2+1 6
7

Ботаника

  4+3 7
8

Педологија

  4+2 6
9

Биохемија биљака

  3+3 6
10

Изборни блок 2 (изборни предмет 3 и 4)

  2+2 6

Укупно:

    15+11 30

II. ГОДИНА

III IV 60
11

Цвећарство 1

2+2   6
12

Дендрологија 1

3+3   6
13

Агрохемија

3+2   6
14

Физиологија биљака

4+3   6
15

Генетика

3+2   6

Укупно:

  15+13   30
16

Геодезија

  2+2 5
17

Травњаци

  3+3 5
18

Дендрологија 2

  3+3 6
19

Цвећарство 2

  3+3 6
20

Елементи пејзажно архитектонског пројектовања

2+3 5
21

Радна пракса

    3

Укупно:

    13+13 30

III. ГОДИНА

V VI 60
22

Болести и штеточине украсног биља у хортикултури

3+2   6
23

Семенарство хортикултурног биља

3+3   7
24

Воћне врсте у пејзажном пројектовању

4+4   6
25

Географски информациони системи

2+2   6
26

Изборни блок 3 (изборни предмет 5, 6 и 7)

2+2   5

Укупно:

  14+13   30
27

Машине у хортикултури

  4+3 6
28

Повртарство

  4+2 6
29

Екотоксикологија и заштита животне средине

3+1 5
30

Изборни блок 4 (изборни предмет 8 и 9)

  2+2 5
31

Изборни блок 5 (изборни предмет 10,11 и 12)

  2+2 5
32

Производна пракса

    3

Укупно:

    15+10 30

IV. ГОДИНА

VII VIII 60
33

Производња садног материјала украсног дрвећа и жбуња

3+4   6
34

Производња поврћа у заштићеном простору

3+2   6
35

Агрошумарски системи

3+4   5
36

Статистика

2+2   6
37

Изборни блок 6 (изборни предмет 13, 14 и 15 )

2+2   5

Укупно:

  13+14   28
38

Наводњавање

  3+2 4
39

Оплемењивање хортикултурног биља

  4+3 4
40

Подизање и одржавање зелених простора

3+4 6
41

Технолошко- организациона пракса

    3
42

Завршни рад

    15

Укупно:

    10+9 30

Изборни предмети:

Година студија Назив изборних предмета I II V VI VII ЕСПБ

Предмети изборног блока 1.

           
1

Математика

2+2         6
2

Примењена математика

2+2         6

Предмети изборног блока 2.

  2+2        
3

Информатика

  2+2       6
4

Компијутерске технологије у дизајну

        6

Предмети изборног блока 3.

           
5

Економика предузећа

    2+2     5
6

Енглески I

    2+2     5
7

Лековито, ароматично и зачинско биље

  2+2      

Предмети изборног блока 4.

           
8

Воћарство

      2+2   5
9

Култура ткива у хортикултури

      2+2   5

Предмети изборног блока 5.

           
10

Виноградарство

      2+2   5
11

Енглески II

      2+2   5
12

Интегрална и органска производња воћа и грожђа

2+2   5

Предмети изборног блока 6.

           
13

Техника чувања и паковања у хортикултури

    2+2 5
14

Фитофармација

        2+2 5
15

Аранжирање

        2+2 5
Serbian
Студијски програми: