Putničko vozilo „Audi“, proizveden 1987 godine

Putničko vozilo „Audi“, proizveden 1987 godine. Minimalna prodajna cena je 113.146,26 dinara sa PDV-om.
Pismene ponude u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 15.03.2018. godine do 12 časova. Ponude treba da budu izražene sa PDV-om.
Vozila se mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10 – 12 h. Kontakt 063 518 618

Fakultet može u svakom trenutku da odustane od dalje prodaje automobila bez objašnjenja.