ДЕПАРТМАН ЗА ФИТОМЕДИЦИНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Департман за фитомедицину и заштиту животне средине, Пољопривредног факултета у Новом Саду, у јесен 2010. године обележио је пола века (1960-2010) универзитетског образовања, научне и стручне делатности у области заштите биља – фитомедицине.

Пољопривредни факултет у Новом Саду основан је 1954. године. Катедра за заштиту биља школске 1956/57. године, затим су основани смер за заштиту биља, Одсек за заштиту биља, Завод за заштиту биља, Институт за заштиту биља „Др Павле Вукасовић“ (1973) и најзад Департман за фитомедицину и заштиту животне средине (2008).

На Одсеку за заштиту биља до сада је дипломирало преко 1000 стручњака тј. инжењера за заштиту биља. Стручњаци из наше установе су објавили око 200 књига (уџбеника, приручника, монографија и др.). Организована су 4 међународна симпозијума о заштити шећерне репе и југословенски симпозијум о заштити кукуруза (са међународним учешћем), те два међународна скупа посвећена појави нових штеточина (кукурузне златице и кукурузне совице).

Департман за фитомедицину и заштиту животне средине је издавач часописа „Биљни лекар“ (Гласило друштва за заштиту биља Србије), који се штампа у тиражу од 1000 примерака. До сада је објављено 90 бројева (са око 10.000 страна). Сваке године један број је посвећен заштити једне велике културе или групе култура (на пример заштити стрних жита, шећерне репе, уљаних култура, луцерке и детелине итд.). Сваке друге године двоброј се посвећује Пестицидима у промету у Србији .

Наша установа је, током протеклих 50 година, у значајној мери допринела унапређењу заштите биља (у Србији – нарочито у Војводини) и повећању биљне производње. Стручњаци наше установе од њеног оснивања изводе веома широку стручну сарадњу са великим бројем пољопривредних предузећа (добара, комбината), са фабрикама шећера, предузећима за производњу и промет пестицида итд.

 Контакт департмана

Serbian