Воћарство и виноградарство

polj_voce_grb_departmana

Данашњи Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру, као део Пољопривредног факултета у Новом Саду, је једна од најстаријих научноистраживачких установа на територији Војводине, па и Србије. Настанак Департмана, односно његов зачетак, везује се за оснивање Покрајинског завода за виноградарство и винарство 1. априла 1947. године, са седиштем у Сремским Карловцима. Поред овог датума, за Департман је важна и 1956. година када је на две године раније основаном Пољопривредном факултету у Новом Саду формирана катедра за воћарство и виноградарство.

До интеграције Института из Сремских Карловаца и Пољопривредног факултета из Новог Сада долази 1972. године, а Институт постаје једна од основних организација факултета. Смер за хортикултуру се оснива 1974. године.

Како су године пролазиле, а Пољопривредни факултет растао и ширио своје делатности, тако се мењала и његова организациона структура и називи појединих Института. Данашњи назив “Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру„ усвојен је 2006. године, а годину дана раније је основан и смер за пејзажну архитектуру.

Департман је данас модерна образовна и научна институција са снажним и свестраним доприносом у области пољопривредне производње, васпитно-образовном и научноистраживачком раду. Резултати обимних научних истраживања у воћарству, виноградарству и хортикултури представљају ризницу знања објављену у еминентним домаћим и страним часописима, али и многобројним уџбеницима, монографијама и приручницима. Готово да нема значајнијег домаћег или међународног конгреса, симпозијума или саветовања на коме ови резултати нису изложени. Ове активности остварене су у сарадњи са истраживачима из разних земаља широм света и на тај начин отворена су врата унапређењу и афирмацији наше науке и образовања. Публиковањем ових радова дат је велики допринос развијању нових, савремених, врхунских, светских технологија које су наши научни радници успели да развију, освоје и примене у фундаменталним и примењеним областима пољопривреде. Круну успеха у раду данас представља велики број створених сорти воћака и винове лозе чији је настанак плод систематског рада генерација научних радника Департмана.

 Контакт департмана

Serbian