Свечана промоција дипломираних инжењера пољопривреде, дипломираних ветеринара, доктора ветеринарске медицине и мастер инжењера пољопривреде

Обавештење за све студенте, који ће примити дипломе на свечаној додели: 
Спискови колега којима ће бити уручене дипломе ће се континуирано објављивати на фејсбук страници нашег факултета, а позиви ће бити послати и поштом.
Молимо да пратите континуирано обавештења, а на промоцију донесите документа која су назначена у позиву
- донети одштампан списак или поштом прослеђен позив ради идентификације редног броја дипломе при потписивању и преузимању дипломе.
- обавезно понети личну карту. 
- ветеринари интегрисаних студија треба да понесу стару диплому ради поништења

- уједно обавештавамо колеге да се диплома може преузети искључиво лично или уз званично овлашћење оверено од стране јавног бележника.

Документ у прилогу: 
Serbian