Предстојећа дешавања

Пријем студената прве године

Oбавештавамо Вас да ће се свечани пријем студената одржати 3. октобра (понедељак) са почетком у 10:00 часова у холу (бина) код Aмфитеатра. 

Након свечаног отварања академске године, следи пријем студената по студијским програмима према следећем распореду:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САЛА ЗА ПРИЈЕМ
Ратарство и повртарство П-2, предаваоница, Хол у приземљу
Воћарство, виноградарство и хортикултура П-4, предаваоница, Хол у приземљу
Агроекономија П-5, предаваоница, Хол у приземљу
Анимална производња С-32, Сточарски павиљон, III спрат
Пољопривредна техника и информациони системи С-01, Сточарски павиљон, приземље
Уређење, коришћење и заштита вода Сала за седнице Департмана, Хемијски павиљон, III спрат
Фитомедицина А, Амфитеатар, Хол у приземљу
Пејзажна архитектура П-1, Свечана сала, Хол у приземљу
Ветеринарска медицина П-3, предаваоница, Хол у приземљу
Органска пољопривреда Клуб наставника

 

- Mолимо студенте који су распоређени у Амфитеатар и предаваонице П1, П2, П3, П4 и П5 да у холу стану близу својих предаваоница 

Serbian

Pages