Душан В. Петрић

Контакт: 

dusanp@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-450-809; Фаx.: +381-21-450-809 ;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 1040
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: