Вера Б. Стојшин || Vera B. Stojšin

Контакт: 

vera.stojsin@polj.edu.rs
тел.: +381-21-4853-428; Фаx.: +381-21-450-616;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 1076
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: