Бранислав Влаховић || Branislav Vlahović

Контакт: 

vlahovic@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853 -395;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: