ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА У СЕКТОРУ ИНФОРМАЦИОНО - КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ