17 Cукцесивна испорука, инсталирање и одржавања таракастих завеса