160 Столарски радови за облагање стаклених призми у кантини Факултета - 2016