Правилник о условима, начину и поступку избора демонстратора и клиничких асистената